Çfarë është një Noter?

0 Comments

Noteri, ose Noteri Publik ose Noteri Publik (termat nënkuptojnë të njëjtën gjë), është avokat. Koncepti i një noteri publik e ka zanafillën në të drejtën romake, kur noterët u ngarkuan me regjistrimin e ngjarjeve dhe kontratave të rëndësishme me shkrim. Edhe sot, noteri është në samitin e profesionit të avokatit në ato vende, sistemet juridike të të cilave bazohen në Kodin Civil, i cili përfshin pothuajse të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian dhe gati të gjithë Amerikën Qendrore dhe Jugore.

Categories: