Arif Kajnozi

Unë jam Arif Kajnozi, shërbej si noter në zyrën time noteriale, me liçencë të lëshuar nga Ministria e Drejtësisë. Veprimtarinë time e ushtroj në njësinë administrative Sukth, të bashkisë Durrës. Në zyrën time ofrohen një sërë shërbimesh si noterizime dokumentesh, përkthime etj.

Call: +355 68 295 2394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *